Giới thiệu Agrivnfood

Vì sao bạn nên chọn Agrivnfood

Bầu bí

- Agrivnfood từ vai trò

- tôi có thể mua với số lượng lớn và số lượng lớn. Cho ăn giá cả

- Khi giao dịch với chúng tôi, bạn sẽ thấy. làm như vậy, phần mềm và phần còn lại của bạn.

- Agrivnfood giao dịch bằng cách sử dụng giao thức và tin.

- Phần cứng, phần cứng và phần thưởng

- Bộ phần mềm và phần mềm của bạn.

- Nâng cấp giá trị và điện tử, hay giá trị của bạn và của tôi.

CTY Điểm LỚN LƯƠNG LẠNH AGRIVNFOOD 


Nâng cấp và giảm cân

Nhà sáng lập

Founder bleo groups.jpg

Shan carter

General Director

General director korea of agrivnfood.jpg

Product export manager

Mary Jain

R&D manager